Dzisiaj jest piątek  19.07.2024
Imieniny obchodzą:
Wincenty, Wodzisław, Marcin
Regulamin

Ogólne zasady

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu okierowcach.pl

Korzystanie z portalu okierowcach.pl jest dobrowolne i bezpłatne.

Użytkownicy rejestrujący się na portalu akceptują warunki niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności. Jeżeli użytkownik ze znanych sobie powodów nie akceptuje warunków regulaminu oraz polityki prywatności nie może korzystać z portalu okierowcach.pl ani nie może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń pod adresem tego portalu.

1. Pojęcia

1.1 Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o:

1.1.1. okierowcach.pl - należy przez to rozumieć portal, którego właścicielem jest „Futuracom” Marek Florczak mająca swoją siedzibę w Świdnicy 58-100, przy ul. M. Konopnickiej 13, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 8978. NIP 884-162-57-77, REGON 890546451

1.1.2. Administratorze - należy przez to rozumieć firmę „Futuracom” Marek Florczak właściciela portalu okierowcach.pl

1.1.3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która ukończyła 15 lat i jest właścicielem konta.

1.1.4. Poczcie wewnętrznej – należy przez to rozumieć wewnętrzną korespondencję wysyłaną i odbieraną przez użytkowników portalu okierowcach.pl dostępną po zalogowaniu na swoje konto

1.1.5. Koncie – należy przez to rozumieć miejsce na portalu okierowcach.pl, dostępne po zalogowaniu czyli podaniu loginu i hasła.

Miejsce, gdzie użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności swojego konta.
Dostęp do własnego konta użytkownik otrzymuje po dokonaniu rejestracji.

2. Rejestracja

2.1 Osoba rejestrująca się w portalu ma obowiązek podania prawdziwych danych.

2.2. Dokonując rejestracji na portalu okierowcach.pl użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204)

2.3 Zarejestrowany użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora na potrzeby portali internetowych okierowcach.pl

2.4. Wynikiem procesu rejestracji jest założenie własnego konta.

Użytkownik przez to oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w regulaminie i polityce prywatności.

2.5 Użytkownik konta ponosi pełną odpowiedzialność za skutki umieszczenia materiałów na koncie portalu okierowcach.pl i upublicznienia ich innym osobom.

3. Konto

3.1. Niezbędnym warunkiem założenia konta jest posiadanie adresu e-mail, na który to zostaje przesłana krótka procedura aktywacji konta.

Posiadanie adresu e-mail przez użytkownika jest konieczne również w przypadku zapomnienia hasła dostępowego do swojego konta na portalu okierowcach.pl

Inna możliwość uzyskania dostępu do konta jest niemożliwa, a co za tym idzie odzyskania materiałów umieszczonych na tym koncie.

3.2. Użytkownik konta, po założeniu konta będzie miał możliwość zamiany nazwy konta oraz hasła.

3.3. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania danych dostępowych do swojego konta.

3.4. Administrator portalu internetowy okierowcach.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania loginu i hasła osobom trzecim.

3.5. Administrator ma prawo zablokować konto użytkownika w przypadku łamania zasad opisanych w niniejszym regulaminie i obowiązujących zasadach.

3.6. Administrator ma prawo i obowiązek usunąć konto użytkownika na jego wniosek.

4. Pliki na koncie

4.1. Użytkownik oświadcza, że posiada bezwzględne prawo umieszczenia i publikowania materiałów zdjęciowych na swoim koncie.

4.2. Zdjęcia bądź filmy umieszczone i/lub publikowane przez użytkownika nie naruszają praw osób przedstawionych na nich ani praw autorskich zgodnych treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz. 83 ze zm.)

4.3. Administrator portalu okierowcach.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikacje materiałów zdjęciowych wystawionych przez użytkownika.

Całą odpowiedzialność oraz wszelkie konsekwencje ponosi użytkownik.

4.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, który łamie którykolwiek punkt niniejszego Regulaminu, a w szczególności wykorzystuje portal do rozsyłania wiadomości spam, używania słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne, stosowania reklam konkurencyjnych portali oraz jakichkolwiek reklam bez zezwolenia właściciela portalu.

4.5. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub zamknięte, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Administratora.

4.6. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla niniejszego portalu.

4.7. Każdy użytkownik portalu ma prawo wypowiedzenia się na stronach niniejszego portalu.

Wypowiedzią użytkownika jest jakakolwiek forma danych umieszczona przez użytkownika na portalu, w jakiejkolwiek jego interaktywnej części.

Do nich należą komentarze artykułów, fora dyskusyjne oraz treści przesyłane na adres e-mail portalu.

Administrator portalu okierowcach.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi.

Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi użytkownik.

4.8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji lub redagowania wypowiedzi.

Wypowiedź nie może:

- zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami,

obrażających uczucia religijne,

- zawierać danych osobowych lub teleadresowych,

- zawierać odnośników do innych podobnych portali,

- zawierać szkodliwych zawartości mogących wpływać na stabilność funkcjonowania portalu, między innymi wirusów i ataków SQL Injection

5. Reklama

5.1. Portal okierowcach.pl finansowane są z przychodów z reklamy, dlatego też portal może zawierać reklamy i materiały promocyjne.

Administrator portali może wedle własnego uznania zmieniać sposób, tryb i zakres reklamy na niniejszych portalach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku takich działań lub wyniku ukazania się reklam na portalu okierowcach.pl

5.2. Administrator może udostępniać linki do innych witryn lub zasobów sieci www, których operatorem nie jest Administrator portalu okierowcach.pl

Z uwagi na fakt braku kontroli nad takimi stronami lub zasobami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie odpowiada za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie zatwierdza ani nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamę, produkty lub inne materiały pochodzące z takich witryn lub zasobów bądź tam dostępne.

6. Odpowiedzialność

6.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne szkody, poniesione przez użytkownika podczas korzystania z portalu okierowcach.pl

6.2. Administrator nie odpowiada za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku umieszczenia zdjęć/filmów na portalu okierowcach.pl

6.3. Administrator nie odpowiada za treść wypowiedzi umieszczonych przez użytkowników na forach dyskusyjnych i komentarzach.

6.4. Portal okierowcach.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym momencie, zawiadamiając o tym fakcie każdego użytkownika o dniu obowiązywania nowego regulaminu.

6.5. Użytkownikowi przysługuje prawo nie zaakceptowania postanowień nowego regulaminu. Spowoduje to wygaśnięcie umowy pomiędzy portalem okierowcach.pl, a użytkownikiem co w efekcie doprowadzi do usunięcia konta użytkownika.

6.6. Jakiekolwiek materiały informacyjne, porady, opinie, poglądy stanowią wyraz osobistego punktu widzenia autorów, mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

Nasi Partnerzy
        
REKLAMA
Mówią o nas
Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Więcej informacji w Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustwieniami przeglądarki. Akceptuję